Sobotní tvůrčí keramika

Dílna je určena jak pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet práci s keramickou hlínou a její následnou dekoraci prořezy, otisky, plastický reliefní dekorace, sgrafito, glazury, engoby atd…, tak pro pokročilé.

Kdo chce může pracovat na zadaném tématu od prvotního myšlenkového konceptu, přes skicu k finálnímu dílu nebo si pracovat na své představě.

Termíny 2023 :

  1. 11.2. modelace
  2. 18.2. glazování

Další termíny budou zveřejněny dle časových možností lektora.

Cena 2 vstupy: 1100Kč (1. vstup -pomůcky, lektorné, hlína, výpal/2.vstup-pomůcky, lektorné, výpal, glazury,engoby, skla aj.)

2 vstupy zahrnují : 1.modelaci + výpal /2. glazování +výpal