Sobotní tvůrčí keramika

Dílna je určena jak pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet práci s keramickou hlínou a její následnou dekoraci prořezy, otisky, plastický reliefní dekorace, sgrafito, glazury, engoby atd…, tak pro pokročilé.

Kdo chce může pracovat na zadaném tématu od prvotního myšlenkového konceptu, přes skicu k finálnímu dílu nebo si pracovat na své představě.

Termíny podzim 2023 :

  1. 7. 10. modelace + 21.10. glazování 9:30 – 12:00 hod.
  2. 25.11. modelace + 9.12. glazování 9:30 – 12:00 hod.

Další termíny budou zveřejněny dle časových možností lektora.

Cena 2 vstupy: 1450Kč (5 hod.) (1. vstup -pomůcky, lektorné, hlína, výpal/2.vstup-pomůcky, lektorné, výpal, glazury, engoby, skla aj.)

První vstup je určen modelaci, po vysušení následuje přežah(první výpal), aby byla hlína připravena k dekoraci. Druhý vstup je pak zaměřen na zdobení pestrou škálou glazur, skel, kysličníků, engob, barev na kresbu atd…)