Teambuilding

Animace a teambuilding pro firmy a jiné instituce

Nabízíme animační programy a workshopy z umělecké, artefiletické a dramatické oblasti jako součást Vašich teambuildingových aktivit a sociálně osobnostního rozvoje Vašich zaměstnanců a firemní kultury vůbec. Činnosti  jsou zaměřeny především na prožitek a na rozvoj tvůrčích, komunikačních a sociálních  schopností a dovedností, stejně tak i odpočinkovou relaxaci, kterou v sobě dané aktivity zahrnují.

Posilují kreativitu a sociální dovednosti

Posilují vlastní kreativní potenciál jedince, spolupráci ve skupině, komunikační dovednosti v souvislosti s reflexí vlastní tvorby, kritické myšlení aj. Pomocí expresivního vyjádření se upevňují prožitky, spojené s daným produktem, pracovním procesem či skupinovou pozitivní interakcí.Kurzy vedou zkušení lektoři – odborníci v daných disciplínách, kteří Vám ve Vašem prostředí připraví kurz dle Vašich představ.

Přípravíme kurz přesně pro Vás

Cena se odvíjí dle počtu účastníků, pro něž je kurz připravován a o jakou oblast se jedná(pokud je třeba materiál k tvoření apod.).