O Nás

Vzdělávací centrum CREATIS vzniká v roce 2010 jako vzdělávací instituce . Od roku 2013 působí část centra pod statusem občanského sdružení.Hlavní náplní je vzdělávání jak široké veřejnosti, tak odborníků z řad pedagogických a pomáhajících profesí.  Realizace kurzů, seminářů a volnočasových činností především v umělecké oblasti.

Dalším záměrem je propojování těchto především výtvarných a dramatických aktivit s terapeutickými přesahy v rámci  ateliérů expresivních terapií (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie aj.) a workshopů, případně prolínání technik a metod zmíněných uměleckých disciplín v  zážitkových artefiletických dílnách.

Významnou součástí našich vzdělávacích aktivit je realizace kurzů pro pedagogické pracovníky a psychology, které reagují na nejnovější požadavky MŠMT, stejně tak pro pracovníky v sociálních službách, pro něž jsou odborné kurzy akreditovány u MPSV . Snahou je předat jim podněty a seznámit s různými postupy, metodami a technikami, které by pro ně mohly být inspirací v jejich samotné práci s dětmi a mládeží.

Kromě zmíněných činností, uskutečňujeme i tkz. kurzy na klíč, které reagují zejména na potřeby a požadavky mateřských škol, základních a speciálních škol, ústavů sociální péče,domovy důchodců  a dalších institucí, které se mimo jiné starají v rámci své působnosti i o obsah zájmové činnosti svých svěřenců ve volném čase.

Cílem veškerých vzdělávacích akcí je důraz na osobnostní rozvoj a tvůrčí schopnosti jedince. U kurzů, zaměřených na vzdělávání v expresivních terapiích mimo jiné i prohloubení odborných znalostí v daných disciplínách, které pak mohou účastníci sami aplikovat ve své odborné praxi.

Volnočasové aktivity  mají přispět  především ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času, dětí, mládeže  i dospělých a umožnit  tak rozvíjet a kultivovat  jejich osobnost , kreativní myšlení a vlastní tvorbu v přátelském a relaxačním prostředí v rámci aktivního odpočinku.

GDPR – ochrana osobních údajů

Lektoři