Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici Ph.D., akademická sochařka

VŠVU, v roku 1975 absolvovala oddelenie monumentálneho sochárstva, Bratislava, Československo a ziskala titul akademická sochárka

V roku 1994 sa habilitovla na docentku v obore výtvarná výchova

V roku 2004 objajila rogiroznu skúšku z liečebnej pedagogiky

V roku 2006 obhájila PhD na katedre špeciálnej pedagogiky, Karlovej university v Prahe, Česká republic

V roku 2009 bola inaugurovaná na profesorku v odbore výtvarné umenie a tvorba na návrh university J.E.Purkyne v Ustí nad Labem

Praxe:

Pracovala v Ústave Prof. Karola Matulaya v Bratislave, v Galérii mesta Bratislavy a od roku 1991 dodnes pôsobí na Katedre liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity J.A.Komenského v Bratislave.

Od roku 1999 prednáša ako hosť na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach v Atelieri arteterapie a od roku 2004-2005 na Husovej theologickej fakulte UK v Prahe.

V rokoch 1997 a 1999 absolvovala stáže na Montclair State Univerzity v New Jersey a Hanneman Univerzity vo Filadelfii v USA, v roku 2005 na Sunshine univerzity v Austrálii, v roku 2007 na Easter University vo Filadelfii v USA.

V roku 2000 založila spolu s akademickým sochárom Jánom Šickom organizáciu Terra Therapeutica – združenie slovenských arteterapeutov, ktorej je predsedkyňou dodnes.

V súčasnosti pracuje na výskumnej medzinárodnej úlohe v oblasti preferovaných hodnôt v kresbách teenegerov.

Vybraná literatura:

Základy arteterapie ( Portál, 2002) ,

Arteterapia- užité umenie vyšla r. 2007 (Vydavatľstvo Petrus, Bratislava).

Odkaz na webové stránky: www.terratherapeutica.sk