PhDr. Ing. Bc. Marie Lhotová, Ph.D.

Dosavadní předsedkyně České arteterapeutické asociace (ČAA)

Pracuje jako klinická psycholožka v privátní praxi v Praze. Vystudovala ateliér arteterapie na Jihočeské univerzitě a následně zde i několik let učila. Je lektorkou řady kurzů a workshopů se zaměřením na arteterapii, mimo jiné vyučije arteterapii na Teologické fakultě JU .Členka redakční rady časopisu Arteterapie.

Dosažené vzdělání:

Vysoká škola ekonomická, fakulta obchodní, obor zahraniční obchod, titul Ing.
Univerzita Karlova, fakulta filozofická, obor psychologie, titul PhDr.
Jihočeská univerzita, fakulta pedagogická, obor arteterapie, titul bc
Univerzita Palackého, fakulta filozofická, obor klinická psychologie, titul Ph.D.

Speciální studium:

Pražská psychoterapeutická fakulta
Atestace:
I. Speciální průprava na úseku klinické psychologie
II. Funkční specializace v systematické psychoterapii

Psychoterapeutický výcvik SUR
Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Probíhající výcvik v integrativní supervizi Českého institutu supervize

Praxe:

Fakultní nemocnice, Praha 2, linka důvěry Poliklinika Praha 2
Rada pro humanitární spolupráci
Regionální institut psychiatrických a psychosociálních služeb
D-centrum, ordinace klinické psychologie
Jabok – vyšší sociálně pedagogická a teologická škola

Vybraná literatura:

Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. České Budějovice. Scientia. 2010

odkaz na webové stránky : www.lhotova.cz