PaedDr. Marie Pavlovská Ph.D.

Dlouhodobě působí na Pedagogické fakultě MU na Katedře Pedagogiky, vede semináře a kurzy zaměřené na dramatickou výchovu, divadlo Fórum, Interaktivní divadlo, Storytelling, Komunikaci a práci s hlasem, Tvůrčí psaní, Práci s loutkou aj. pro učitele I. II. a III. stupně , v rámci CŽV vede kurzy pro DVPP a mnoho dalších workshopů s divadelní tématikou.

Dosažené vzdělání:

1973–1977 – PdF UJEP v Brně
1984 – Rigorózní zkouška, PdF UJEP v Brně
1992–1994 – Specializační studium dramatické výchovy, FF MU v Brně
1993–1994 – dvouletý kurs – Vývojové poruchy učení pro učitele základních škol, CDVU MU
1995–2004 – účast na workshopech vedených zahraničními lektory z VB, Francie, Kanady

2004 – disertace na téma Učitelovo pojetí výuky v současné škole
2006 – specializační studium pro výchovu a vzdělávání seniorů, LIMA Vídeň, Centrum pro rodinu

Působení v zahraničí:

1998–2001 – Trnavská univerzita, SR
1998, 1999 – divadelní projekty SNR, Francie
2000, 2003 – divadelní projekty Polsko
2001–2003 – Pedagogická fakulta KU v Bratislavě, SR
2002 – Pedagogická fakulta P. J. Šafárika v Prešově, SR
2003 – Pedagogická fakulta TU v Trnavě, SROV.
Národní galéria Bratislava, Pezinok – 2007, 2008.