Mgr. Radka Pavlíčková Ph.D.

Zaměření : -výtvarná výchova, osobnostně -sociální rozvoj, dramatická výchova a jejich propojování v rámci artefiletiky + terapeutické přesahy z pohledu  arteterapie a dramaterapie

Praxe:

2002 – 2007 učitel dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
2002 – doposud spolupráce s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU v souvislosti s lektorováním výtvarných kurzů, zaměřených na techniky a metody Vv v rámci DVPP a výtvarně zaměřených kurzů v rámci Multikulturního kabinetu, spolupráce na výzkumných  projektech
2002 – Sdružení pěstounských rodin – volnočasové aktivity s VV zaměřením
2003 – Ekocentrum – volnočasové aktivity s VV zaměřením
Ve vzdělávacím centru CREATISvedení výtvarných a dramatických kurzů  jak pro širokou veřejnost, tak pro pedagogické pracovníky, specializuji se na artefiletické zážitkové dílny,  arteterapii a dramaterapii.

Individuální programy pro školy.

Spolupráce s Autistický svět dětí & dospělých o.s. (ASD o.s.)

Dosažené vzdělání a kurzy:

2012-získání titulu Ph.D. na PdF MUv oboru pedagogika
2002 – ukončeno studium na PdF MU získání magisterského titulu
2007 – rozšíření studia o výtvarnou výchovu
2007–2009 arteterapeutický akreditovaný kurz u Miroslava Huptycha Praze (dvouletý)
2006–2009 – dramaterapeutický výcvik u Blanky Kolínové v Praze (tříletý)
2004–2006 – studium  dramatické výchovy pro současnou školu v Praze (specializace DV)
2005 – 11.celostátní týdenní dílna dramatické výchovy ve škole
2000 – kurz pro školní metodiky protidrogové prevence a patologických jevů
2007, 2008 – týdenní akreditovaný výtvarně-řemeslný kurz,,Řemeslné léto na Rychtě“(textilní techniky-tkaní, modrotisk, drhání, malba na hedvábí aj., práce s voskem, šustím, slámou, houní,tvorba šperků atd.
2012 – týdenní akreditovaný kurz v keramickém studiu Kohoutov – Glazury a dekorace
a další průběžné kurzy spojené s danou tématikou v rámci prohloubení odborné kvalifikace.