Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský


Psycholog se soukromou praxí a externí lektor UK. Je autorem a spoluautorem řady knih nakladatelství Portál. Publikuje i časopisecky, v rozhlase a podílí se na tvorbě relaxačních nahrávek pro děti.  V současnosti vede semináře na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty UK a kurzy komunikace. Externí působení v krizovém centru v Praze na lince důvěry.

Dosažené vzdělání:

1970–1975 – Studium divadelní dramaturgie na DAMU v Praze
1995–2000 – Studium psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci
1993–1996 – výcvik v psychoterapii na Institutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství IPIPAPP Olomouc
1990–1991 – jednoletý Základní kurz neverbálních technik a muzikoterapie

Vybraná literatura:

Šimanovský, Z., Šimanovská, B.: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, 2005
Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu . Praha : Portál, 2008
Šimanovský, Z.: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 2007
Šimanovský, Z., Tichá A.: Lidové písničky a hry s nimi. Praha : Portál , 2007
Šimanovský, Z.: Lidové písničky s doprovody CD. Praha : Portál, 2007

Odkaz na webové stránky: www.simanovsky.wbs.cz