MgA. Viktor Dočkal

Je jedním ze zakladatelů profesní Asociace Dramaterapeutů ČR, v součané době jejím výkonným místopředsedou.Současně je také ustavujícím členem a členem výboru Evropské Federace Dramaterapeutů.

Vzdělání a praxe:

1.LFUK obor ergoterpie

Pdf UP – Specializační studium dramaterapie

DAMU obor výchovná dramatika.

Absolvoval dlohodobý výcvik v oboru dramaterapie – PhD. Fay Prendergast, Dr. Sue Jennings, Dipl.KT. Beate Albrich (odborný garant pro ČR).

V současné době Výcvikový program v integrativní supervizi ČIS

Od roku 2004 působí v Atelieru Extraart, Fokus Praha, od roku 2008 – 2010  vedoucím Atelieru.

Dlouhodobě pracuje s lidmi s psychiatrickou, převážně pak psychotickou zkušeností.V současné době má soukromou dramaterapeutickou praxi v rámci Atelieru DADA Extraart. Spolupracuje s Psychosomatickou klinikou v Praze, Psychiatrickou klinikou ÚVN a Komunitním Centrem Břevnov, Fokus Praha.

Publikační činnost:

Časopis arteterapie

Současná psychoterapie, Nakladatelství Portál, 2010, spoluautor

Psychózy, Nakladatelství Triton, Praha, 2009, spoluautor

Terapie ve speciální pedagogice, Universita Palackého, 2005, spoluautor