Dipl.KT Beate Elisabeth Albrich

 

Promovaná arteterapeutka. Od roku 1992 žije a působí v Praze, Česká republika.

vzdělání

Studium dějin umění a divadelní vědy (Mnichov), promovala na Art Therapy College (Nürtingen).

Další profesní vzdělání:

Akreditovaná psychoterapeutka (PCA).                   Školitelka školitelů pro oblast psychosociální rehabilitace.                                                                Akreditovaná supervizorka a mentorka supervizorů (EASC,ČIS).                                                                          Senior-lektorka psychoterapie a arteterapie v České republice.                                                           Zakladatelka Studia Extraart Fokus Praha, které se specializuje na kreatvní terapii v oblasti duševního zdraví.                                                                                                Spoluzakladatelka projektu Cirkus Bombasticko Fokus.  garantka prvního mezinárodního dramaterapeutického výcviku v České republice, podílela se na výzkumném projektu Colours.                                                          Členství ve výboru České arteterapeutické asociace (ČAA), Evropské asociaci supervizorů (EASC) a Etické komisi pro supervizi (ČIS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) a Asociace dramaterapeutů (ADCR) České republiky. Spolupořadatelka 1. Mezinárodní konferenci Expresivních Terapií – Space for Art Therapies, 2010, v ČR.                                                                                 Specializuje se na tyto oblasti: duševní zdraví a komunitní péče, individuální a skupinová psychoterapiie a arteterapie, individuální a týmová supervize, vzdělávání v oblasti psychoterapie a arteterapie.          Je autorkou řady odborných článků na téma arteterapie.