Výtvarně – řemeslná dílna pro děti a mládež

Výtvarná dílna pro děti a mládež (8-14 let)

Děti se prostřednictvím rozmanitých výtvarných technik budou seznamovat s vlastním vnímáním okolního světa . Naučí se základům suché i mokré kresby a malby(tužka, pastel, uhel, rudka, křída, tuž, tempery, vodové barvy aj.), seznámí se s prostorovou tvorbou(objekty z různých přírodních i odpadových materiálů, kašírování,modelace-plastelína, hlína, modurit, těsto aj.),základními grafickými technikami(otisky, razítka, tisky z koláže, monotypy, slepotisk, linoryt, suchá jehla aj.)Vyzkouší si tvorbu papírové i textilní koláže(proláž, roláž, asambláž, muchláž,atd.), práci s textilními technikami a mnoho dalšího.

Cena : 2200 Kč (10 setkání/pol.)( V ceně lektorné, veškerý výtvarný materiál a pomůcky, čaj aj.)                                                                                                                                           

Termín: středa 16:00- 17:30 hod.
Začínáme : podzim 2023

Místo konání:Ateliér Úvoz 59b (vnitroblok Heliasportu)