Tvůrčí keramika (8 – 13 let )

Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku (práce se strukturou, oxidy,  glazurami, engobami, barvítky, skly, aj.)  . Tvůrčí keramika je zaměřena především na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj výtvarného cítění a jemnou motoriku. Budeme se inspirovat přírodou, vybranými epochami výtvarného umění, známými umělci a designéry. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hyperaktivní , s diagnózou ADHD apod. děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je i pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý.

Cena: 2000 Kč/pol. ( 10 setkání)

V ceně kurzu je materiál(hlína), pomůcky, dekorační materiál(engoby, glazury, skla atd.),výpaly, lektorné .

Místo konání: Ateliér Úvoz 59b, 60200

Termín: Úterý 15:00 – 16:15 hod.
Začátek: nový běh podzim 2023