Tvůrčí keramika (8 – 13 let )

Kurz je určen primárně pro děti, které rády tvoří a je u nich předpoklad, že se budou v dané činnosti chtít zlepšovat a případně i připravovat na další postup, je určen pro omezený počet zájemců tak, aby se jim lektor mohl naplno věnovat. Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku (práce se strukturou, glazurami, engobami, barvítky, skly, aj.)  . Tvůrčí keramika je zaměřena především na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj výtvarného cítění a jemnou motoriku. Budeme se inspirovat přírodou, vybranými epochami výtvarného umění, známými umělci a designéry.

Cena: 2500 Kč/pol. ( 12 setkání/pol.)

V ceně kurzu je materiál(hlína), pomůcky, dekorační materiál(engoby, glazury, skla atd.),výpaly, lektorné .

Lektor: Marie Štěpánová

Více o lektorce: (https://mariestepanova02.wixsite.com/portfolio–marie–t)

Termín: Středa 16:00 – 17:30 hod.
Začátek: 27.9. 2023

Místo konání: Ateliér Úvoz 59b, 60200

Omezený počet dětí!