Prázdninové kurzy tvůrčí keramiky

26.7.-29.7. 2021 + 23.8. glazování

Kurz je určen jak pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet práci s keramickou hlínou a její následnou dekoraci prořezy, otisky, plastický reliefní dekorace, sgrafito, glazury, engoby, skla atd…, tak pro pokročilé.

Kdo chce může pracovat na zadaném tématu od prvotního myšlenkového konceptu, přes skicu k finálnímu dílu nebo si pracovat na své představě.

Termín: 26.7.-29.7. 2021(modelace)+ 23.8. glazování  (16:00-cc 21 :00 hod.) (2,5 hod.+2,5 hod)     

Čas modelace: 18:00 – 20:30 hod. (2,5 hod.)

Cena:

Pro finální výrobek jsou nutné 2 vstupy : 1 .modelace + výpal / 2. glazování + výpal

První vstup modelace 2,5 hod. 440 Kč – v ceně hlína, pomůcky, výpal, lektorné, káva,čaj

Druhý vstup glazování 23. 8. 2021 2,5 hod. 440 Kč  – v ceně dekorační  materiál (engoby, glazury, skla aj.), výpal, pomůcky, lektorné, káva, čaj aj.

Zvýhodněný vstup na celý kurz 4x modelace 420 kč/2,5hod. + 2x glazování 23. 8. 2021 840 Kč / 5 hod. = 2520 Kč

Místo konání : Ateliér Úvoz 59b, 60200

Pokud byste glazování v termínu nestihli, je možné se pak domluvit individuálně.

Omezený počet zájemců!