Prázdninový kurz keramiky pro děti (8-14 let)

Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku (práce se strukturou, oxidy, glazurami, engobami, barvítky, skly, aj.) . Tvůrčí keramika je zaměřena především na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj výtvarného cítění a jemnou motoriku. Budeme se inspirovat přírodou, vybranými epochami výtvarného umění, známými umělci a designéry.

Termín: 26.7.-29.7. 2021(modelace)+ 23.8. glazování v rozmezí (10:00-cc 14:00 hod.)

Čas modelace: 10:00 – 12:00 hod. (2 hod.)

Pro finální výrobek jsou nutné 2 vstupy : 1 .modelace + výpal / 2. glazování + výpal

Cena:

První vstup modelace 2 hod. 200 Kč – v ceně hlína, pomůcky, výpal, lektorné, čaj aj.

Druhý vstup glazování 23. 8. 2021 2 hod. 200 Kč – v ceně dekorační materiál (engoby, glazury, skla aj.), výpal, pomůcky, lektorné, čaj aj.

Zvýhodněný vstup na celý kurz 4x modelace + 2x glazování 23. 8. 2021 = 1100 Kč

Místo konání: Ateliér Úvoz 59b, 60200

Omezený počet!