Ateliér kresba a malba pro děti (8-12 let)

Ateliér je určen pro všechny mladší děti, které baví kreslení a malování a chtějí se v něm rozvíjet dál. Děti se prostřednictvím kresebných a malířských technik budou seznamovat s vlastním vnímáním okolního světa . Naučí se základům suché i mokré kresby a malby(tužka, pastelky, pastel, uhel, rudka, tuž, tempery, akryl, anilinové/ vodové barvy(akvarel aj.). Budeme kreslit na stojanech i u stolu či na zemi. Děti se budou učit kreslit dle skutečnosti i předlohy. Budeme cvičit oko, prostorovou vnímavost, stínování, míchání barev atd.

Cena : 3300 Kč (15 setkání/pol.,150 Kč/ hod.)( V ceně lektorné, základní výtvarný materiál (papíry, štětce, kelímky, vodové barvy, rudky, uhly, pastely, tuše, tužky, čaj aj.) Plátna vč.akrylových či temperových barev si děti nosí vlastní.                        

Lektor:

Termín: úterý 16:30- 18:00 hod.
Začínáme : bude aktualizováno koncem srpna

Místo konání:Ateliér Úvoz 59b (vnitroblok Heliasportu)3