Kresba/malba pro dospělé a seniory (dopoledne)

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit zachytit svět kolem nás jak ve své reálné, tak fantazijní podobě a naučit se zvládnout základní techniku kresby či malby pomocí různých výtvarných technik přes tužku, rudku, uhel, pastel, pastelky, tuš aj. k temperám, akrylu, oleji, kvaši, akvarelu a kombinovaným technikám aj. Zpočátku se budete ale věnovat především kresbě, poté v navazujícím běhu pokračujete v náročnějších technikách.

Základy kresby

Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky kresby. Naučíme se správně dívat-vnímat celek i detail při zachycování světa kolem nás, využívat světlo a stín v tvorbě objemu těles, seznámíme se s pomocnou metodou poměřování, s perspektivou v obraze, objasníme si pravidlo zlatého řezu, principy při tvorbě zátiší, základy kánonu v zobrazování figury, aj.

Základy malby

Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky malby. Naučíme se správně dívat-vnímat celek i detail při zachycování světa kolem nás, seznámíme se se základními pravidly ve využívání barvy( barevný kontrast, primární x sekundární barvy x doplňkové barvy, aj.) s úlohou barvy v tvorbě objemu těles. Naučíme se sestavovat barevnou kompozici, vysvětlíme si význam funkce barvy v působení na člověka atd…

Termín:

úterý: 10:00-12:00 hod., 16 setkání 1x týdně

čtvrtek: 10:00-12:00 hod., 16 setkání 1x týdně

Cena: 5760 Kč/ pol.  16 x 120 min. 32 hod.

(V ceně základní materiál : papíry, tužky, guma, lektorné, káva, čaj. V případě nutnosti možnost erárního zapůjčení dalších VV potřeb na místě(tuše, redispera,štětce, rudky, pastely,uhly apod. Malba – předpoklad vlastních pomůcek(barvy, plátna, speciální štětce apod.).

Lektor: Ing. Jaromír Novák (soukromá výuka vedená akad. malířem Kamilem Sopkou, externí výuka kresby, malby a techn.kreslení, příprava na talentové zkoušky na SŠ či Architekturu)

Začínáme úterý 6.2. 2024 ! čtvrtek 1.2.2024 !

Místo konání

Výuka probíhá  v ateliéru  na Konečného nám.- Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200( ve vnitrobloku z druhé str.Heliasportu).

Galerie