Malba akrylem a olejem pro začátečníky a mírně pokročilé

Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky malby akrylem a olejem. U kurzu se předpokládá, že účastník  má za sebou minimálně základy  kresby, která je pro malbu nezbytná, při rozvrhování kompozice a skicování.

Nejdříve se seznámíme se specifiky zmíněných technik, s vhodnými  materiály a pomůckami pro malbu.

 Naučíme se  správně dívat-vnímat celek i detail při zachycování světa kolem nás, seznámíme se se základními pravidly ve využívání barvy( barevný kontrast, primární x sekundární barvy x doplňkové barvy, aj.) s úlohou barvy  v tvorbě objemu těles, perspektivou aj. Naučíme se sestavovat barevnou kompozici, vysvětlíme si význam funkce barvy v působení na člověka atd.

Abychom lépe pochopili barevné přechody-začneme nejdříve s monochromní malbou-tedy jen černá a bílá v zátiší. Posléze budeme pokračovat přesnou replikou vybraného díla, proto, abychom se maximálně dokázali přiblížit odstínu barvy v obraze. Následně nás pak již čekají různá zátiší, zvětšené přírodniny, detaily, zvířecí a rostlinné motivy apod. Pokud nám čas dovolí,  zkusíme i  zjednodušenou abstrakci, v níž si můžeme pohrát se strukturou. Po osvojení si základů malby akrylem a olejem na společných tématech, se pak již každý může rozhodnout pro techniku, která je mu bližší a bude se zdokonalovat již pouze v ní.

Termín: pondělí 17:30 – 20:00 hod. 

 12 setkání (1x týden – 150 min.)

Lektor: Mg.A. Klára Vincourová (Ostravská Univerzita, Fakulta umění, Ateliér malířství MgA. Františka Kowolowského./ Janáčkova Akademie Múzických umění v Brně,Divadelní fakulta, obor Scénografie.)

Začínáme: nový běh posunut na podzimní semestr 2023

Cena: 4800 Kč/pol.(60 min./160 Kč)  (V ceně :tužka na skici, guma, papír, štětce, lektorné, káva, čaj,  aj. Speciální štětce, barvy, plátno nebo podklad.desky,  si nosí každý sám.

Místo konání:  Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200( ve vnitrobloku z druhé str.Helia sportu)