Figurální kresba

 

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit  zvládnout techniku kresby figury   dle skutečného modelu .  Naučíme se správně dívat-vnímat celek i detail v základním rozložení proporcí figury, využívat světlo a stín v tvorbě objemu. Budeme pracovat na velké formáty, případně využijeme i  menší rychlo skicy, zkusíme různé kresebné prostředky, tužky, rudky, uhly, pastely, aj.

 

Lektor: Mg.A. Klára Vincourová (Ostravská Univerzita, Fakulta umění, Ateliér malířství MgA. Františka Kowolowského./ Janáčkova Akademie Múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, obor Scénografie.)

Termín: pondělí : 18.00–20.00 hod.  16 setkání (1x týdně)

Cena: 7500 Kč/pol. (16 x 120 min)

Začínáme :  30.9. 2024

Omezený počet zájemců !

V ceně základní materiál :  papíry, tužky, guma, lektorné, model, káva, čaj. (Možnost erárního zapůjčení rudek, uhlů, pastelů aj.).

Místo konání: pozn . Výuka probíhá  v ateliéru  na Konečného nám.- Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200( ve vnitrobloku z druhé str.Heliasportu).