Figurální kresba

 

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit  zvládnout techniku kresby figury   dle skutečného modelu .  Naučíme se správně dívat-vnímat celek i detail v základním rozložení proporcí figury, využívat světlo a stín v tvorbě objemu. Budeme pracovat na velké formáty, případně využijeme i  menší rychlo skicy, zkusíme různé kresebné prostředky, tužky, rudky, uhly, pastely, aj.

 

Lektor: Mg.A. Klára Vincourová (Ostravská Univerzita, Fakulta umění, Ateliér malířství MgA. Františka Kowolowského./ Janáčkova Akademie Múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, obor Scénografie.)

Termín: pondělí : 19.00–21.00 hod.  12 setkání (1x týdně)

Cena: 3840 Kč/pol. (12 x 180 min – 160 Kč / 60 min. – 24 hod.)

Začínáme 15.2. 2021!

Omezený počet zájemců !

V ceně základní materiál :  papíry, tužky, guma, lektorné, model, káva, čaj. (Možnost erárního zapůjčení rudek, uhlů, pastelů aj.).

Místo konání: pozn . Výuka probíhá  v ateliéru  na Konečného nám.- Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200( ve vnitrobloku z druhé str.Heliasportu).