Animace, teambuilding a kurzy na klíč

Animace a teambuilding

Nabízíme workshopy z umělecké oblasti jako součást Vašich teambuildingových aktivit a sociálně osobnostního rozvoje Vašich zaměstnanců a firemní kultury vůbec. Činnosti  jsou zaměřeny především na prožitek a na rozvoj tvůrčích, komunikačních a sociálních  schopností a dovedností, stejně tak i odpočinkovou relaxaci, kterou v sobě dané aktivity zahrnují.  Posilují vlastní kreativní potenciál jedince, spolupráci ve skupině, komunikační dovednosti v souvislosti s reflexí vlastní tvorby, kritické myšlení aj. Pomocí expresivního vyjádření se upevňují prožitky, spojené s daným produktem, pracovním procesem či skupinovou pozitivní interakcí.Kurzy vedou zkušení lektoři – odborníci v daných disciplínách, kteří Vám ve Vašem prostředí připraví kurz dle Vašich představ.

Cena se odvíjí dle počtu účastníků, pro něž je kurz připravován a o jakou oblast se jedná(pokud je třeba materiál k tvoření apod.).

Kurzy na klíč

Rádi byste dětem, mládeži, dospělým či seniorům ozvláštnili vlastní nabídku volnočasových aktivit, případně byste rádi vyhověli rostoucím požadavkům rodičů a nemáte v dané oblasti zkušenosti? Nebo chcete svým svěřencům jen tak pro zpestření připravit na víkend tématický workshop dle jejich zájmu? Nebojte se nás oslovit se svými požadavky.

Pro mateřské školy, základní školy, ústavy sociální péče,dětské domovy,diagnostické ústavy,domovy seniorů a další instituce, spolky či sdružení,

nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit, pravidelných kurzů a jednorázových workshopů, zaměřených na výtvarnou, dramatickou, hudební, pohybovou, artefiletickou a jazykovou oblast a na speciální oblast expresivních terapií. Kurzy jsou připravené dle Vašich požadavků pro danou klientelu s ohledem na věk, předpokládané schopnosti a dovednosti, obsah případně i téma.

Důraz je kladen především na rozvoj tvořivosti a kreativního myšlení, relaxaci,  příjemné a smysluplnné strávení volného času vlastní tvůrčí činností .

Kurzy vedou zkušení lektoři – odborníci v daných disciplínách, kteří Vám ve Vašem prostředí připraví kurz dle Vašich představ.

Cena se odvíjí dle počtu účastníků, pro něž je kurz připravován a o jakou oblast se jedná(pokud je třeba materiál k tvoření).