Výtvarně – řemeslná dílna pro děti a mládež

Výtvarná dílna pro děti a mládež (7-9 let)/ (10-13let)

Děti se prostřednictvím rozmanitých výtvarných technik budou seznamovat s vlastním vnímáním okolního světa . Naučí se základům suché i mokré kresby a malby(tužka, pastel, uhel, rudka, křída, tuž, tempery, vodové barvy aj.), seznámí se s prostorovou tvorbou(objekty z různých přírodních i odpadových materiálů, kašírování,modelace-plastelína, hlína, modurit, těsto aj.),základními grafickými technikami(otisky, razítka, tisky z koláže, monotypy, slepotisk, linoryt, suchá jehla aj.)Vyzkouší si tvorbu papírové i textilní koláže(proláž, roláž, asambláž, muchláž,atd.), práci s textilními technikami a mnoho dalšího.

Cena:děti (7-9 let) 1890 Kč/ Cena :děti a mládež (10-13let) 2000 Kč(10 setkání/pol.)     ( V ceně lektorné, veškerý materiál a pomůcky, čaj aj.)                                                                                                                                            Termín: 15:30- 17:00
Nový běh: 4.2.2020

Kurz bude otevřen pouze pro starší věkovou skupinu dětí!

Místo konání:Ateliér Úvoz 59b (vnitroblok Heliasportu)