Tvůrčí keramika pro dospělé v Bystrci na GYBY (španělské gymnázium-nově Gymnázium Brno-Bystrc )

Budeme  volně tvořit, rozvíjet naši fantazii a kreativitu a relaxovat v příjemné přátelské atmosféře.  Naučíme se základním technikám a postupům při práci s hlínou, seznámíme se s  dekorováním keramiky prostřednictvím množství glazur, engob, skel aj. , necháme se inspirovat předky  i současnými výtvarnými umělci, ale hlavně se naučíme vnímat hlínu jako výjimečný materiál, který nám může pomoci odkrývat to, co by v nás jinak zůstalo skryto. Záleží jen na nás , co si vybereme, a na co budeme mít v daný okamžik chuť.

Termín: čtvrtek 16:00-18:00 /18.00 – 20:00 hod. (10 setkání 1 x týdně)

Cena : 2790 Kč (v ceně veškerý materiál a pomůcky, engoby, glazury, skla atd.),výpaly, pronájem a lektorné .)

Místo konání: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, p.s
Vejrostova 2, 635 00 Brno (Učebna VV)

Začínáme 6. 2. 2020 !