Tvůrčí keramika pro děti a mládež (GYBY- španělské gymnázium Bystrc – nově Gymnázium Brno-Bystrc)

Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku (práce se strukturou, oxidy,  glazurami, engobami, barvítky, skly, aj.)  . Tvůrčí keramika je zaměřena především na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj výtvarného cítění a jemnou motoriku. Budeme se inspirovat přírodou, vybranými epochami výtvarného umění, známými umělci a designéry. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hyperaktivní , s diagnózou ADHD apod. děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je i pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý.

Termín: Středa 16.00 – 17:30 hod.(10 setkání 1 x týdně)

Cena : 1790 Kč (v ceně veškerý modelovací a dekorační materiál(engoby, glazury, oxidy, byrvítka, skla aj.) a pomůcky, výpaly, pronájem a lektorné .)

Místo konání: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, p.s
Vejrostova 2, 635 00 Brno (Učebna VV)

Začínáme 2.10.2019 !