Arteterapeutický ateliér pro dospělé

Ateliér je určen pro všechny, kteří se chtějí odreagovat ze svých všedních starostí skrze vlastní výtvarnou tvorbu . Vnořit se do procesu tvoření, vnímat sebe sama,své pocity a emoční pochody, při tom být součástí vzájemného sdílení ve skupině, která sama o sobě zajišťuje bezpečný prostor. V tvůrčím procesu budeme využívat rozmanité arteterapeutické techniky, zažijete relaxaci , pohodu a radost z tvoření – kurzem vás bude provázet příjemná výtvarnice a arteterapeutka s dlouholetou zkušeností v práci s dospělými i dětmi. Vzájemné reflexe nad samotnou tvorbou jsou přínosem jak pro samotného jedince, tak pro celou skupinu.

Témata mohou být volná abstraktní – která slouží k celkovému uvolnění a relaxaci tak konkrétní (pocity, nálady, situace, strachy a úzkosti, vztahy, ztráty…apod.) která jsou již zacílená na pochopení , nadhled a změnu vnímání  daného.

Na tématech se přímo domluvíme dle složení skupiny a Vašich potřeb přímo na prvním setkání.

Termín : Úterý 18:00 – 20:30 hod. (8 setkání vždy 1x 14 dní)

Začínáme  28.1. 2020 !
Cena : 2490 Kč/pol.( V ceně lektorné, pomůcky, káva, čaj aj.) Místo:Ateliér Úvoz 59b

Omezený počet !