Kaligrafie – japonské a čínské umění písma

Nadchla vás kaligrafie a chcete se o ni dozvědět víc? Zkusit si nakreslit japonské nebo čínské znaky ?Seznámit se blíže s jejich významy pod vedením zkušené lektorky ?

Kaligrafie,v japonštině šodo lze volně přeložit jako “cesta psaní”. Je to tradiční způsob psaní štětcem a tuší,ve které jde o estetickou hodnotu napsaných znaků.Pro Japonce není důležité,jestli perfektně znak napíší,jde o duchovní vjem a vyjádření své filozofie a estetického vnímání. 
Naučíme se správně držet kaligrafický štětec a správně ho pokládat.Postupně se dostaneme k nápisům jako je Vaše jméno nebo slova, se symbolickým podtextem jako věčnost, štěstí aj. nebo názvy ročních období. 
Pomůcky Vám zapůjčíme, odnesete si obrázek na rýžovém papíře nebo kartičky doplněné dekórem nebo kresbou. 

Lektorka: Mgr. Claudie Zezulová                                                                                                               (grafička   a výtvarnice s dlouholetým zájmem o východní kaligrafii-opakované studijní pobyty v Japonsku zaměřené na zvládnutí techniky aj.  )

Termín: 17.11. 2019 (  od 10:00- cc 15 :00 hod.(6,5 vyuč.hod.) vč.obědové přestávky)

Cena: 1350 Kč (v ceně  veškerý speciální materiál a  pomůcky,  lektorné, káva, čaj aj.)
Na kurz si vezměte něco na převlečení.