Pravidelné kurzy

Tvůrčí keramika pro dospělé v Bystrci na GYBY (španělské gymnázium-nově Gymnázium Brno-Bystrc )

Budeme  volně tvořit, rozvíjet naši fantazii a kreativitu a relaxovat v příjemné přátelské atmosféře.  Naučíme se základním technikám a postupům při práci s hlínou, můžete si vyzkoušet točení na kruhu, seznámíme se s  dekorováním keramiky prostřednictvím množství efektivních glazur, engob aj. , necháme se inspirovat předky  i současnými výtvarnými umělci, ale hlavně se naučíme vnímat …

Tvůrčí keramika pro dospělé v Bystrci na GYBY (španělské gymnázium-nově Gymnázium Brno-Bystrc ) Pokračovat ve čtení »

Malba akrylem a olejem pro začátečníky a mírně pokročilé s vynikajícím malířem Mg.A. Petrem Lorenzem

Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky malby akrylem a olejem. U kurzu se předpokládá, že účastník  má za sebou minimálně základy  kresby, která je pro malbu nezbytná, při rozvrhování kompozice a skicování. Nejdříve se seznámíme se specifiky zmíněných technik, s vhodnými  materiály a pomůckami pro malbu. Řekneme si i něco o vývoji malby – konfrontace …

Malba akrylem a olejem pro začátečníky a mírně pokročilé s vynikajícím malířem Mg.A. Petrem Lorenzem Pokračovat ve čtení »

Kresba pro dospělé (dopoledne)

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit zachytit svět kolem nás jak ve své reálné, tak fantazijní podobě a naučit se zvládnout základní techniku kresby.          Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky kresby. Naučíme se správně dívat-vnímat celek i detail při zachycování světa kolem nás, využívat světlo a stín v …

Kresba pro dospělé (dopoledne) Pokračovat ve čtení »

Kresba/malba pro seniory (dopoledne)

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit zachytit svět kolem nás jak ve své reálné, tak fantazijní podobě a naučit se zvládnout základní techniku kresby či malby pomocí různých výtvarných technik přes tužku, rudku, uhel, pastel, pastelky, tuš aj. k temperám, akrylu, oleji, kvaši, akvarelu a kombinovaným technikám aj. Zpočátku se budete ale …

Kresba/malba pro seniory (dopoledne) Pokračovat ve čtení »

Moderní kaligrafie (krasopis) – handlettering

Zajímá Vás kaligrafie a chcete se naučit různé typy písma, které můžete využít na přání,  na různé  pozvánky,texty aj.? Vyzkoušíte si vše,co k handletteringu patří.Použijete pera,fixy,štětce i špejli… V daném kurzu se budeme zaměřovat více na zvládnutí techniky písma na rozdíl od kurzu kaligrafie ve spojení s VV technikami, kde se víc propojuje výtvarná stránka. Komu …

Moderní kaligrafie (krasopis) – handlettering Pokračovat ve čtení »

Moderní kaligrafie (krasopis) -výtvarné hraní s písmem

Zajímá Vás kaligrafie a chcete si vytvořit netradiční  přání, pozvánky či samostatný text aj.pomocí vybraného typu krasopisného  písma a doplnit je zajímavou výtvarnou technikou tak, aby se prolnul esteticky text např. s pastelem, koláží, perokresbou, akvarelem, pastelkou, kombinovanými  technikami, atd.? Zaměříme se na propojení kaligrafie s ilustrací a tak si ukážeme, jaktvořit nejen písmem, ale i …

Moderní kaligrafie (krasopis) -výtvarné hraní s písmem Pokračovat ve čtení »

Tvůrčí keramika (7 – 14 let )

Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku (práce se strukturou, oxidy,  glazurami, engobami, barvítky, skly, aj.)  . Tvůrčí keramika je zaměřena především na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj výtvarného cítění a jemnou motoriku. Budeme se inspirovat přírodou, vybranými epochami výtvarného umění, známými umělci a designéry. Práce s hlínou je …

Tvůrčí keramika (7 – 14 let ) Pokračovat ve čtení »

Tkaní na šabloně

Účasníci kurzu se seznámí se základním využitím techniky tkaní na šabloně. Utkají si menší pouzdro, taštičku apod. Tkaní závisí na individuální rychlosti, pokud by si výrobek účastník nestihl dotkat, může si ho  dokončit v rámci jiného kurzu. Termín: 26.2. 2019 ( 17:30 – cc 21:00 hod.) Cena: 600 Kč (v ceně materiál, káva, čaj, sušenky)

Výtvarně řemeslná dílna/ateliér pro dospělé (dopoledne)

V dílně, která je určena pro dospělé či seniory, si vyzkoušíme nejrůznější tradiční i netradiční výtvarné a řemeslné techniky. Těšit se můžete např. na grafiku(suchá jehla, linoryt) otiskové kresby, tisky z koláží, asambláže atd..kresba, malba, sgrafito, modurit, sádra,hlína, tvorba z folie, z odpadových i přírodních materiálů, možnosti práce s papírem, vosk a jeho využití, textil(technika …

Výtvarně řemeslná dílna/ateliér pro dospělé (dopoledne) Pokračovat ve čtení »